בית ספר אורות עציון בנות אפרת

כתובת:  זית שמן 1 אפרת

טלפון: 02-9933001 

תמיכה טכנית לתלמידות: help@orotetzion.org.il