מחנכות הכיתות ישלחו הזמנות לתלמידותיהן על מפגשים לקראת שנה"ל הבאה, שיתקיימו בשבוע האחרון של החופשה. חכו לעדכונים. 

רשימת צוות