כתובות מייל בדומיין של "אורות עציון"

אנחנו ממשיכים לעבוד עם פלטפורמת Google Classroom, לצורך כך כל תלמידה תקבל / קיבלה כתובת מייל לשימוש לימודי. כתובת המייל שייכת לארגון של בית הספר ולכן היא מוגנת יותר. חשוב ביותר לשמור על שם המשתמש והסיסמא של המייל וגם של ההזדהות של משרד החינוך. התקשוב הפך להיות חלק אינטגרלי בשיעורים בבית הספר. על התלמידות להגיע עם הסיסמאות שלהן ומצויידות עם אוזניות. במהלך השנה התלמידות ילמדו איך לתפעל את המערכות המתוקשבות שלמדנו ויכירו כלים חשובים לארגון הלמידה שלהן.