תקנון

"אין חבר טוב כנועם המידות"

בית הספר הוא המקום שבו מבלות התלמידות את עיקר זמנן. אנו שואפים לכך שיוכל למלא

את שליחותו בהצלחה כדי שתקופת חיים זו תהיה מלאת משמעות חיובית למשך כל חייהן.

לצד ההורים, ממלא בית הספר תפקיד חשוב ביותר בהצמחת האישיות של התלמידה ובהכנתה לחיים.

כללי התקנון מאפשרים לתלמידות ולהוריהן לדעת כיצד להתנהג על מנת שהמטרה הנעלה

של בית הספר תתקיים והן יקבלו את התועלת הגדולה של החינוך הניתן בו באווירה שקטה,

מלאת שמחה, רצינות ואמון.

התקנון

א. כבוד לבני אדם: חייבים לנהוג בכבוד הראוי לכל אדם, לפי גילו ומעמדו (מורים, מנהל, עובדים, מבקרים, וגם תלמידות בנות גילנו או קטנות ממנו).

פונים אל כל אחד בנימוס (אומרים שלום, בבקשה, תודה, סליחה), נותנים מקום, עוזרים לפי הצורך.

אלימות פיזית כלשהי, כלפי כל אדם, אסורה. אלימות מילולית אסורה (קללות, העלבות, פגיעה בזולת, לשון הרע).

ב. כבוד לרכוש

חייבים לשמור על המבנים, הריהוט והציוד של בית הספר.

כללי בטיחות

1. חוקי משרד החינוך אין להיכנס לשטח בי"ס באופניים / קורקינט. כמו כן, בי"ס אינו נותן מים חמים למנה חמה בשעות הלימודים הרשמיות.

2. כל היעדרות או יציאה במשך שעות הלימודים מחייבת אישור הורים. המורה תבדוק את אישור היציאה ותפנה את התלמידה לקבל פתק יציאה מהמזכירות שיש להראותו לשומר. נוהל זה נועד לשמור עלייך. על התלמידה חלה האחריות לדווח למורות על כל היעדרות.

3. חל איסור לצאת מבי"ס לצורך קניית אוכל או כל צורך אחר בשעות הלימוד הרשמיות, גם לא באישור הורים.

4. יש להמתין להסעות בנחת ולהישמע להוראות האחראים, נאמנות ההסעות והנהגים. להסעה יעלו ראשונים תלמידי החטיבה הצעירה. עלייך לדאוג לשלום הסובבים אותך ולגלות רגישות. כל תלמידה רשאית לעלות להסעה אליה היא רשומה. אין לעלות על הסעות לישובים אחרים ללא אישור מאחראית ההסעות.

5. אסור לשחק במשחקי כדור במסדרונות בי"ס מחשש לפגיעה באחרים. בי"ס מייחס חשיבות להקפדה על נהלים נוספים הקשורים לביטחונן ובטיחותן של תלמידותינו.

כבוד לזולת

1. על כל תלמידה לכבד את הוראות השומר. חפץ חשוד – להודיע לשומר / למזכירות.

2. בהמתנה להסעות יש להתחשב בילדים הקטנים ולעזור להם. יש לזכור שזכות קדימה היא לילדי החט"צ ההגעה לאוטובוס היא בהליכה בלבד. הריצה מסוכנת ולכן אסורה.

3. יש לשבת באוטובוס, להיחגר ולעזור לילדים הקטנים יותר.

כללי התנהגות בבית הספר

1. יש להקפיד על שמירת שלמות הציוד ולטפח את המראה הכללי של ביה"ס. ציוד שיושחת על ידי תלמידה, יחייבה בפיצוי כספי. יש לשמור על כל מתקני המבנה שבבית ספר.

2. תכנית השאלת הספרים לטובתכם ובשבילכם. עלייך לשמור על שלמות הספרים גם למען חברותייך בשנים הבאות. חובה לעטוף את כל הספרים.

3. נקפיד על דיבור והתנהגות מכובדים ונעימים כלפי כל המורים, אנשי הצוות והחברות. תלמידה שתדבר באופן שאינו הולם תקבל התראה, מכתב להוריה

ותיענש (לפי דירוג). נקפיד על ניקיון הפה.

4. אין מקום לאלימות מילולית או פיזית בביה"ס. במקרה של הכאה או התנהגות אלימה נצטרך באופן מידי ליידע את ההורים ובמקרה הצורך להרחיק את התלמידה מביה"ס.

5. יש לכבד את הקישוטים בחלל ביה"ס וכן את העבודות והחפצים המוצגים בתערוכות.

6. אזור חדר המורים והמזכירות הינו מרחב המיועד לצוות בלבד. עלייך להתחשב בעבודת המזכירות ובפרטיות המורות ולא להתפרץ לשם. במקרה הצורך עליך להצטייד בפתק מהמורה.

7. חל איסור להביא מכשירי חשמל לביה"ס .

8. חל איסור להביא לביה"ס טלפון נייד ומכשירי MP, I-POD וכל מכשיר דומה.

זמן הפנאי בהפסקות בביה"ס נועד לטיפוח הכישורים החברתיים. הצוות החינוכי יחרים כל מכשיר שנעשה בו שימוש בזמן בית-הספר והמכשיר יישמר בכספת בית-הספר עד אשר יגיעו ההורים לשיחה עם איש הנהלה והתלמידה.

כללי התנהגות בכיתה

1. בסוף כל שיעור אנו מתארגנים לשיעור הבא ומנקים את הסביבה. הלמידה מתקיימת בכל עת בסביבה נקייה, מסודרת ומאורגנת. עלייך לשמור על סדר וניקיון אישי וליטול את חלקך בתורנויות בכיתה.

2. "שולחנו של האדם מכפר" - בזמן הפסקת האוכל עלייך לאכול בישיבה ובאופן מנומס. אין להסתובב עם כריך או כל מאכל אחר מחוץ לכיתה! בסיום האוכל מברכים. החל מכיתה ו', שלוש בנות שאכלו והן בגיל המצוות יכולות לברך בזימון.

3. נתחשב ברגישויות של כלל התלמידים ולא נביא לתוך שטחי ביה"ס מוצרים המכילים בוטנים.

4. חשוב לנו לחנך להרגלי אכילה נאותים – אכילה במקום הישיבה מתוך נימוס ועל מפית.

חובות התלמידה

1. יום הלימודים מתחיל בשעה 8:00 בדיוק. יש להגיע קודם ולהתארגן לתפילה כבר ב- 7:57.

2. תפילת מנחה: על כל תלמידה בכיתות ו-ח בביה"ס להתפלל תפילת מנחה, ברצינות ומתוך כובד ראש. תלמידות כיתות ה תתפללנה פעם בשבוע במסגרת ביה"ס.

3. בכל מקרה של איחור או היעדרות יש להביא אישור הורים למורה בכיתה.

4. בת הנעדרת משיעור באישור, אחראית להשלימו.

5. על כל בת להביא מים וממחטות משל עצמה.

6. הספרים והמחברות יהיו עטופים ועליהם מדבקה עם שם התלמידה וכתה. על כל תלמידה לשמור על כל הציוד של ביה"ס.

7. על כל תלמידה להרים את כסאה בסוף יום הלימודים בכדי לגלות אחריות אישית והתחשבות בצוות הניקיון. כל תלמידה תשמור על ניקיון השירותים.

הלבוש

מתוך אמונה כי הלבוש עושה את האדם ומשקף את פנימיותו, אנו מקפידים על לבוש הולם וראוי בזמן הלימודים (ונקווה שגם מעבר לכך!).

בבית-הספר אנו שמות דגש על הערך של הופעה חיצונית נאותה, הן מהבחינה האסטטית והן מהבחינה ההלכתית.

התלבושת האחידה מביאה להרבה אחדות, לתחושה של גאוות יחידה, ומונעת בתוך קהילת בי"ס הרבה עיסוק מיותר באופנות ובמיתוגים. כבית ספר תורני, אנו משתדלים לחנך לצניעות ופשטות.

על מנת למנוע בלבול וליצור מראה אחיד, ולא להתמודד עם אופנות משתנות, חולצות התלבושת בכל שכבות בי"ס הן אחת משתי האפשרויות הבאות בלבד:

חולצה חלקה (עם סמל בי"ס או חולצה אמריקאית. על השרוול להגיע עד המרפק.)

כמו כן, על החצאית לכסות את הברך בכל מצב.

בחורף, יש ללבוש סווצ'ר חלק לגמרי, ללא כתוביות או הדפסה.

בראש חודש ניתן להגיע בחולצה לבנה ללא סמל.

בנוסף, בית הספר אוסר על צביעת שיער.