עמותת הורים

היסטוריה:

אורות עציון הוקמה בשנת 1986 כמכינה (גן חובה) עם 19 ילדים במרתף של משפחת קובלסקי באפרת. במשך השנה הזאת הוקמה העמותה והתקבלה ההחלטה לפתוח בית ספר המבוסס על שיטת ברקאי, כאלטרנטיבה למוסדות שהיו קיימים אז בגוש עציון.

בשנה השנייה נפתחה כיתה א' עם 30 ילדים וכיתות ב' (בנים ובנות). שרה קרומבין מאלון שבות הייתה המנהלת הראשונה.

בשנה הרביעית בית הספר קיבל הכרה ממשרד החינוך ועבר למתחם בשכונת התאנה ובמקביל החל תכנון לבניית אורות עציון בנים בשכונת הדקל.

כיום אורות עציון מונה כ- 1500 תלמידים בשש מכינות וחמישה בתי ספר.

הצהרת כוונות:

מטרת אורות עציון היא להעניק לתלמידים חינוך יהודי המקיף כל מרכיבי התפתחות הילד, הרגשיים, הרוחניים, השכליים, החברתיים, המוסריים והיצירתיים, דרך לימוד תורה מוגבר המשולב בטבעיות עם כל שאר הלימודים וההתנסויות של הילד, בהתאם למסלול הלימודים ושיטות ההוראה של תכנית ברקאי. אנו מאמינים כי חינוך יהודי צריך להיות ספוג באהבה עמוקה לתורה, לארץ ישראל ולעם היהודי.

Orot Etzion's goal is Jewish education that addresses every aspect of the child's development – emotional, spiritual, intellectual, social, moral and creative – through intensive Torah learning that is fully integrated with all of the child's studies and life experiences, as implemented through the curriculum and teaching methods of the Barkai program . We believe that Jewish education should be naturally infused with a deep love of Torah, the Land of Israel and the Jewish people.