שוק פורים בפליפגריד.mp4

שכבת ה' - יום שלישי י''א אדר

11:15-12:15 שוק פורים באתר "פליפגריד" עם ערכת האביזרים 🎉

https://flipgrid.com/729778c7

(כניסה לאתר היא עם חשבון גוגל של אורות עציון)

12:30 - כינוס שכבתי לסיום השוק + קהוט 💻

בנות ו' - עדיין אפשר להכנס לשוק שלכן! 🎉 https://flipgrid.com/06240