כיתות ד - 12:15 (שעה 5)

כיתות ח - 12:00 (שעה 5)

כיתות ה - 11:15 (שעה 4)

כיתות ו-ז - 11:00 (שעה 4)

לימוד ריקוד בית ספרי.mp4

סרטון לימוד

ריקוד בית ספרי .mp4

ריקוד הבית סיפרי!