לוח צלצולים

(שעת סיום הלימודים במהלך שנה"ל תשע"ט (שימו לב לשינויים

:כיתות ד, ה

יום ראשון – 8:00 – 15:40

שני, רביעי וחמישי – 8:00 – 14:45

יום שלישי – 8:00 – 13:20

יום שישי – 8:00 – 11:15

:כיתות ו ,ח

יום ראשון, שני, רביעי וחמישי – 8:00 – 15:40

יום שלישי – 8:00 -13:20

יום שישי – 8:00 – 11:15

:כיתות ז

יום ראשון – 8:00 – 16:30

יום שני, רביעי וחמישי – 8:00 – 15:40

יום שלישי – 8:00 -13:20

יום שישי – 8:00 – 11:15