עדכוני המנהלת

בס"ד, ערב שבת שובה, ז' תשרי תשפ"ד


הורים יקרים, בנות אהובות וצוות ביה"ס היקר!

במהלך השבוע התכוננו ליום הכיפורים ולימי הסוכות. השתדלנו שההכנות תהיינה מתוך שמחה והתרוממות רוח.

במשנה האחרונה במסכת תענית כתוב: "לא היו ימים טובים לישראל כט''ו באב וכיום הכפורים שבהן בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים".

ממשנה זו אנו למדים שעבודת היום היא בשמחה וכמו שכתוב: "עבדו את ה' בשמחה". 

ביום הכיפורים אנו עובדים את העבודה הכי קדושה ונעלה בשנה וממילא השמחה מתגברת.  בגמרא מבואר שהשמחה ביום הכפורים היא על מחילת העוונות והחטאים ועל קבלת לוחות שניים. לכן, ביום הכיפורים המתח של הימים הנוראים מתפוגג והופך לפרץ של שמחה והקלה. כי אנו יודעים שהתקבלה תפילתנו ברצון.

השמחה מיום כיפור עולה ומתעצמת בחג הסוכות בו אנו מצווים במצוות השמחה "ושמחת בחגיך והיית אך שמח". 


אז מה היה לנו השבוע?

ביום רביעי נסעו בנות כיתה ח' לקשט את הסוכות בעז וגאון כמיטב המסורת הבית ספרי. בזמן שבנות כיתה ח' היו בעז וגאון שכבת ז' הכינה כיבוד וערכה את השולחנות לקראת ערב ההתעוררות לאמהות ובנות. ביום רביעי בערב התכנסנו לערב התעוררות מרומם לשכבות ז'-ח'. 

ביום שישי בבוקר השתתפו בנות כיתות ד'-ו' בהתוועדות מיוחדת לקראת יוהכ"פ בהובלת יוחאי גרינגליק.

בסיום היום השתתפו כל התלמידות בסדנא חגיגית בה כל בת הכינה קישוט לסוכה לבחירתה.

לקראת היציאה לחופשת החגים, ממנה נשוב לביה"ס אי"ה ביום ראשון כ"ג תשרי (8.10) אני רוצה לאחל לכל משפחת ביה"ס שנזכה לשמחה שלמה, שמחה של מצווה ובעז"ה נכתב ונחתם לחיים טובים, ארוכים ולשלום.

תודה רבה למועצת תלמידות על פעילות הכנת ברכות לשנה החדשה ועל ההתגייסות להובלת תפילת מנחה בבית המדרש.


הודעות חשובות:הורים יקרים, 

ללא ספק, אחת התפילות העיקריות ביום הכיפורים היא הוידוי. אנו אומרים את הוידוי 10 פעמים בתפילות ביום הכיפורים, ועוד פעם אחת במנחה לפני יום הכיפורים. החלק הראשון של הוידוי, "אשמנו" יותר מתייחס לעוונות בכלל בלי פירוט, אך בחלק השני, "על חטא", מפרטים הרבה חטאים ספציפיים שעשינו במשך השנה.

כאשר אנו עוברים על כל הוידוי, אי אפשר שלא לשים לב שהכל נאמר בלשון רבים: "אשמנו", "בגדנו", "דברנו", "על חטא שחטאנו לפניך". הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק מסביר שבאמת כיחידים אין לנו את הזכות לבקש סליחה ומחילה מה' על מעשינו הרעים. מי שחטא, עבר על דברי התורה, ומגיע לו עונש על מעשיו! אך כציבור, כאשר אנו באים ביחד להתפלל, למרות השוני בין האנשים, יש כוח לציבור שאין ביחיד. במקום יחידים יש יחידה אחת חדשה טהורה, וראויה לקבל סליחה ומחילה. הציבור כציבור רשאי, ואפילו זכאי לדרוש מהקב"ה שהוא יסלח להם ויכתבם ויחתמם לחיים טובים. כאשר מובטחות לנו סליחה וכפרה על מעשינו, יש אפילו סיבה לשיר את הוידוי במנגינה עליזה, כפי שנהוג בהרבה קהילות ישראל. 

גם אנו בבית הספר מרגישים את כוח הזה של ה"ביחד". התחלנו את השנה עם מנהלת חדשה, יועצת חדשה, מחנכות ומורות חדשות, ולאט לאט ב"ה הצוות מתגבש ליחידה אחת. הוותיקות עוזרות לחדשות, החדשות מביאות כוחות חדשים רעננים וביחד נוצר צוות אחד המסור לחינוך הבנות בדרך תורה ומצוות, אהבת הארץ ונתינה לזולת.

הורים יקרים, השנה אין לימודים בין יום הכיפורים לסוכות. בעקבות כך אנו שולחים לכן וגם לבנותיכן, דפי לימוד על הרב מרדכי אליהו זצ"ל בענייני סוכות. בנות שתכתובנה תשובות לשאלות למחשבת המופיעות בדפים ותבאנה אותם למחנכת לאחר חופשת החגים תקבלנה פרס. אנא עודדו את בנותיכן ללמוד מדי יום את הדף הקצר בעניין סוכות בחופשה.

גמר חתימה טובה לכל משפחת אורות עציון בנות אפרת ולכל כלל ישראל, וחג שמח.

הרב ראובן רוזנשטרק.

הרב מרדכי אליהו זצל בעקבות האושפיזין - עמיחי נחשוני (להפצה).pdf