חלוקת ספרים ורשימות ציוד

חלוקת ספרי לימוד

חלוקת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד תתקיים ביום שלישי י"ב אלול (29.8) בין השעות 9:00-15:00. 

על ההורים לחתום על הטפסים על מנת לקבל את הספרים.  הטפסים ממולאים באופן מקוון.

חתימה על הטפסים הינה תנאי לקבלת ספרים בתחילת השנה. 


הצהרת בריאות.  


אישור פרסום תמונות. 


אישור שימוש במייל - להורי בנות שכבת ד' - 


שימו לב שחלק מספרי הקודש לא כלולים בפרויקט השאלת הספרים והנכם מתבקשים לרכוש אותם לפי רשימת הספרים באופן עצמאי. 

מצ"ב  רשימת ספרים וציוד.